Projekt unijny

Cel projektu:

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności
w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty:

Kontynuacja działalności Spółki w okresie na jaki udzielona została dotacja.

Wartość projektu:

306 261.42 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

306 241.42 PLN