Informacje kontaktowe

Siedziba firmy
Osiedle Ignatki
ul. Leśna 4
16-001 Kleosin

tel. +48 85 71 32 111
fax +48 85 71 32 112

Księgowość
Dział handlowy
Lech - Gościnny Dom
Lech - Catering
Lech - Octownia
Lech - Sklepy Firmowe